# MochtarPabottingi

Mochtar Pabottingi: Laku Prabowo Dekati Kebiadaban! Pakar Komunikasi: Sok Bijak! Nalarmu?
Nasional

Jumat, , 28 Juni 2019 - 15:43 WIB

Mochtar Pabottingi: Laku Prabowo Dekati Kebiadaban! Pakar Komunikasi: Sok Bijak! Nalarmu?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.